1

Πληροφορίες


Deep Edge Canvas -Παχύ Τελάρο

Διαστάσεις

20x20 50 ευρώ - 25x30 60 ευρώ - 30x30 65 ευρώ

30x40 70 ευρώ - 40x50 100 ευρώ - 50x70 120 ευρώ

+ 15 ευρώ για ξύλινη κορνίζα