1

Πληροφορίες


δύο διαθέσιμα μεγέθη

20χ15 εκ. - 25 ευρώ

30χ25 εκ. - 45 ευρώ

κεντημα ονοματος + 10 ευρώ