2

Πληροφορίες


ύψος 1.80εκ. και  κάθε πλευρά 1.15εκ.

250 ευρώ

δυνατότητα κεντήματος ονόματος