3

Πληροφορίες


Δύο μεγέθη

Μεγάλη 10 εκατοστά διάμετρος

Μίνι 5 εκατοστά διάμετρος

Πωλούνται μεμονωμένες ή σε 6άδες